Plauen

הזדמנות לרכישת נכס אסטרטגי במרכז העיר פלאון במרחק קצר מהאוניברסיטה עם פוטנציאל רווח עצום. הבניין מרכזי ובין הבניינים הגדולים ביותר באזור, שטחו של הנכס נפרש על פני שטח רחב עם חזית המשלבת טבע ונופים ירוקים, בחזית האחורית של הבניין ניתן להוסיף מרפסות שמש. הבניין נפרש על 898 מ"ר בנוי, וכיום מחולק עם פרצלציה ל- 5 דירות גדולות (כ- 100 מ"ר לדירה) עם פוטנציאל ל- 6 דירות (דירה נוספת בקומת הגג).

תמונות, תכניות עסקיות ותכנית אדריכל מוכנה ומצ"ב מטה.

סוג הנכס

בניין מגורים מחולק לדירות

קומה/ קומות

5

סך השטח הבנוי

750 מ"ר נטו ו 898 מ"ר ברוטו

סך דירות

5 דירות עם פוטנציאל ל- 6 דירות

מרפסת/ מעלית/מחסן/ מקום חניה

  • אפשר לבקש היתר להוספת מרפסות, יש מחסנים במרתף.
  • אפשר לבדוק היתכנות להוספת מקומות חניה בחצר האחורית

מצב הנכס

הבניין זקוק לשיפוץ

צפי הכנסות חודשיות משכירות ארוכת טווח

3,750 יורו

צפי הכנסות חודשיות משכירות קצרת טווח

6,000 יורו

מחיר רכישה

150,000 יורו

מחיר רכישה למ"ר

200 יורו

עמלת שיווק/תיווך 6.28%:

9,420 יורו

נוטריון אגרות ומס רכישה 5.5% בסקסוניה:

8,250 יורו

הערכה למחיר כולל כל ההוצאות

167,665 יורו

צפי עלויות שיפוץ למ"ר

550 יורו

סך עלויות השיפוץ

412,500 יורו

סך מחיר הרכישה והשיפוץ

580,165 יורו

תשואה שנתית 

7.76%- 12.41%

שווי שוק למ"ר 

1598 יורו

מחיר מכירה כולל לפי שווי שוק 

1,198,500 יורו

רווחים במכירה לפי שווי שוק 

618,335 יורו

תכניות עסקיות למימוש הנכס:

Goethestraße 5, 08525 Plauen עברית.pdf

Goethestraße 5 08525 Plauen ENGLISH.pdf

לבניין יש כבר תכניות אדריכל הנמצאות בתהליכי אישור סופיים בעירייה:

01.Bestand.Goethestr.5.Plauen.KG.pdf

02.Bestand.Goethestr.5.Plauen.EG (1).pdf

03.Bestand.Goethestr.5.Plauen.1OG.pdf

04.Bestand.Goethestr.5.Plauen.2OG.pdf

05.Bestand.Goethestr.5.Plauen.3OG.pdf

06.Bestand.Goethestr.5.Plauen.DG.pdf

07.Bestand.Goethestr.5.Plauen.SDB.pdf

08.Bestand.Goethestr.5.Plauen.DA.pdf

09.Bestand.Goethestr.5.Plauen.Sch.pdf

10.Bestand.Goethestr.5.Plauen.AS.pdf

11.Bestand.Goethestr.5.Plauen.AH.pdf

הדמיית הבניין:


ט.ל.ח

הנתונים המפורטים מעלה נאספו מאתרי האינטרנט ואתרי נדל"ן שונים. הם מוגשים לעיון בלבד ואין לראות בהם מחייבים. נתוני עליית הערך והתשואה נאספו מאתר immobilienscout24.de  


לקריאה נוספת:

שירותי שיפוצים והשבחת נכסים בגרמניה:

מידע על פלאון ותהליך הרכישה בגרמניה:

נכסים לרכישה בעיר פלאון, גרמניה: