Plauen

בניין לשיפוץ עם שטח בנוי של 280 מט"ר הנפרש על פני 370 מט"ר סה"כ, במיקום אטרקטיבי בעיר פלאון. לבניין תכנית שיפוץ במחיר מוערך של 154,000 אשר יביא את הבניין לשווי שוק ממוצע של 369,600 יורו עם פוטנציאל רווח של מעל 150,000 יורו ו-8.5%- 13.86% תשואה!

סוג הנכס

בניין מגורים עם 3 דירות גדולות בעיר פלאון

קומה/ קומות

3

סך השטח הבנוי

280 מ"ר

סך שטח הקרקע

כ- 370 מ"ר

סך דירות

3

מרפסת/ מעלית/מחסן/ מקום חניה

יש אפשרות לעשות מקומות חניה לרכבים בשטח ומרפסות בחזית האחורית

שנת בניה

1930

מצב הנכס

זקוק לשיפוץ כללי

צפי הכנסות חודשיות משכירות ארוכת טווח

1540 יורו

צפי הכנסות חודשיות משכירות קצרת טווח

2,520 יורו

מחיר רכישה

56,900 יורו

שירותי שיווק/תיווך:

4,165 יורו

הוצאות רכישה נוטריון מס רכישה ואגרות 5.5% בסקסוניה:

3,129 יורו

מחיר רכישה כולל הוצאות רכישה

64,194 יורו

מחיר רכישה למ"ר

203 יורו

צפי עלויות שיפוץ למ"ר

כ- 550 יורו למ"ר

סך עלויות השיפוץ

154,000 יורו

סך מחיר הרכישה והשיפוץ

218,194 יורו

תשואה שנתית 

8.5%- 13.86%

שווי שוק למ"ר 

1,320 יורו

ממוצע שווי שוק

369,600 יורו

רווחים במכירה לפי שווי שוק מינימלי

151,406 יורו

גרף עליית ערך ברחוב 16%! (רבעון 2, 2018)

ט.ל.ח

הנתונים המפורטים מעלה נאספו מאתרי האינטרנט ואתרי נדל"ן שונים. הם מוגשים לעיון בלבד ואין לראות בהם מחייבים. נתוני עליית הערך והתשואה נאספו מאתר immobilienscout24.de  


לקריאה נוספת:

נכסים לרכישה בעיר פלאון, גרמניה: